Klasse Verkeer
Samen het licht op groen


Over ons

De  verwerking van verkeers- en bezoekersstromen is een cruciaal proces dat in de loop der tijd een steeds grotere, gecompliceerde, impact op onze samenleving gekregen heeft. Evenementen, wegwerkzaamheden en vele andere verkeersgerelateerde gebeurtenissen vallen of staan met een goede verkeersplanning, strikte regelgeving en de naleving hiervan. 

Klasse Verkeer ziet het als zijn hoofdtaak om deze aspecten zo veilig en professioneel mogelijk uit handen te kunnen nemen. Ervaring, verdieping en scholing hebben ertoe geleid dat een gespecialiseerd team is ontstaan dat volledig voldoet aan de eisen uit de Wegenverkeerswet, het RVV 1990, de BABW en de Regeling verkeersregelaars 2009. 

De inzetbaarheid is zeer breed, denk hierbij aan omleidingen, evenementen, bouwprojecten, afzettingen en elke andere vorm van de begeleiding van verkeers - en bezoekersstromen. Overigens kan ook advies op het gebied van verkeersregelingen  aangeboden worden.

Naast verkeersregelaars kan Klasse Verkeer uw project ook ondersteunen met parkeerbegeleiders en servicemedewerkers.

De verkeersregelaars zijn allen in het bezit van het certificaat  'Beroepsmatig Verkeersregelaar' en vanzelfsprekend de nodige ervaring. Hiernaast kunnen ook  verkeersregelaars geleverd worden die in het bezit zijn van VCA - Vol certifiaten, BRL en BHV diploma's.

Mocht u nog vragen hebben betreffend onze inzetbaarheid, kunt u deze natuurlijk altijd stellen. 


Wij hopen nog van u te horen!


Het Klasse Verkeer - team